home  

Groene Wig Malberg Maastricht / 2007 - schetsontwerp

vraagstelling: In het kader van een grootscheepse renovatie van de wijk Malberg in Maastricht zullen 3 groene wiggen worden gerealiseerd. Deze koppelen het stedelijk groen van Malberg aan het buiten de wijk gelegen prachtige groene Zouwdal. Elk van de 3 wiggen krijgt een eigen identiteit. Gevraagd wordt om met het thema natuur/ecologie de identiteit van de wig Vendelplein/Bunderruwe te versterken.

een eindeloze verte in de stad


Het voorstel:
Het Vendelplein, nu nog een groot traditioneel grasveld met een enkele wipkip, komt na de sloop van een aantal grote flats in open verbinding te staan met het Zouwdal waar hoofdzakelijk kleinschalige akkerbouw wordt bedreven. Deze gecreëerde open ruimte wordt over een oppervlakte van ca 8000 m2 ingezaaid met grassen en veldbloemen welke ook langs de bermen en in de akkers van het Zouwdal groeien. Een grote bloemenweide van gebiedseigen akkerkruiden maakt zo de seizoenen zichtbaar en brengt het Zouwdal, met de illussie van een eindeloze verte, een stukje de stad in.
In de loop van het jaar tooit het Vendelplein zich in een steeds wisselende bloemendeken.

De begrenzing van de bloemenweide wordt aan een zijde gemarkeerd met een ca 350 m lange, golvende, dubbele stalen lijn. Op een 30-tal plaatsen worden, aan weerszijden van een opening in de lijn, een leuning, een zitting en een afvalbakje gemonteerd. De markering is tweezijdig geörienteerd: dwz een aantal bankjes is gericht op bloemenweide en dal (open ruimte) en een aantal op de dynamiek rond de bebouwing in de wijk. Banken en afvalbakjes zullen worden ontwikkeld ism Marianne Meinema, vormgever in staal.
Waar de lijn overkapt worden door het gebladerte van de monumentale bomen, worden extra lussen in de lijn gelegd. Hierbinnen worden, onder de beschutting van het bladerdak, cirkelvormige pleintjes aangelegd. De pleintjes (5) worden bestraat met fijn geel steengruis van een steenfabriek uit het Zouwdal.

De golvende lijn rekt de rand van het Zouwdal op, fixeert de begrenzing van het kwetsbare groene dal en maakt de begrenzing tevens functioneel. De rand van het Zouwdal komt zo in het bereik van meer mensen dan alleen van hen die langs de oorspronkelijke rand van het dal zullen komen wonen.

In het verlengde van de wig wordt de berm van de Bunderruwe ingezaaid met eenzelfde mengsel als dat van de bloemenweide. Zo ontstaat een sterke samenhang tussen Zouwdal - Vendelplein - Bunderruwe en het zuidelijker gelegen Via Regiapark, waar middels extensief maaibeheer reeds bloeiende grassenweides zijn gecreëerd.