home  

Footprint nieuwbouw Sciencepark, schetsontwerp / 2004, in opdracht van de Universiteit van Amsterdam

Een zandlichaam voor het toekomstige FNWI-gebouw zal de campus ontregelen omdat het zandlichaam diagonaal over de campus zal worden uitgestort en daar een klein jaar moet inklinken voordat met de bouwwerkzaamheden kan worden aangevangen.
vraagstelling: Visualiseer de nieuwbouw op het zandlichaam door middel van een tijdelijke organische toevoeging welke met de komst van de nieuwbouw door de bouwer geleidelijk zal worden opgegeten.

voorstel: Het zandlichaam wordt ingezaaid met koolzaad, een typische pionier van bouwlokaties, dat goed gedijt op schraal zand. De footprint van de toekomstige nieuwbouw wordt daarbij uitgespaard.

openluchtcolleges op een zandlichaam


In het hart van de toekomstige nieuwbouw bevindt zich een lange passage naar een ontwerp van Buro Hertzberger: de passage leidt van een brede trap naar de bibliotheek (het hoofd) naar een brede trap naar het restaurant (de buik).
Op het zandlichaam zal, op de plaats van de trap naar het restaurant, een tribune worden geplaatst. Positie en afmetingen van de tribune komen exact overeen met de toekomstige trap.
De tribune biedt de mogelijkheid om een voorstelling te maken van het toekomstige gebouw door hier openluchtcolleges, voorstellingen, sportwedstrijden en/of presentaties te houden. Ervaringen, in deze setting opgedaan, zullen als herinnering worden meegenomen in de nieuwbouw.
In de illustratie is de tribune rood gekleurd.

Met een aantal wetenschappers (biologen) zijn gesprekken gevoerd over het gebruik van het zandlichaam: Prof. Dr. van Tienderen (plantensystematiek), Dr. Bas van Geel (paleobioloog), Prof. Dr. Steph Menken (evolutiebioloog), Dr. Gerard Oostermeijer (plantensystematiek), Dr. Hans den Nijs (plantensystematiek).
Mijn vraag aan genoemde wetenschappers was of en hoe een, elders opgezogen, grote zandworp voor de deur inspirerend kan zijn in onderzoek en/of onderwijs.
Verschillende concrete ideeen kwamen naar voren, zoals:
-een floracursus rond specifieke pioniersvegetatie op het zandlichaam voor 1e jaarsbiologen (plm. april).
-een experiment met kropsla, wilde sla en hybriden (kruisingen) op het zandlichaam. Vroeger was wilde sla (kompassla) een zeldzame plant in Nederland. Sinds enkele jaren komt kompassla explosief veel voor. Op een aantal lokaties in Nederland wordt onderzocht hoe dat komt.
In een volgend stadium zal van gedachten worden gewisseld met vertegenwoordigers van andere takken uit de wetenschap (psychobiologie, natuurkunde, sterrenkunde) over de wijze waarop de footprint in gebruik genomen zou kunnen worden.

Het zandlichaam zal worden aangelegd tot op een hoogte van 1.30 meter boven de huidige bestrating. Nabij de entree van de toekomstige nieuwbouw zullen een aantal trappen het talud op leiden. De trappen sluiten aan op de bestaande infrastructuur en zijn in de illustraties blauw gekleurd.

NB
Met het verstrekken van de opdracht is de opdrachtgever uitgegaan van 99% zekerheid mbt de haalbaarheid van de planning van de bouwwerkzaamheden. Helaas werd de planning niet gehaald en moest het zandlichaam worden verzwaard met een extra laag grond om het inklinken te bespoedigen. Met deze laag, welke voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden weer moest worden verwijderd, werd het idee van de opdracht -het inzaaien van het zandlichaam- onmogelijk.