home  

Studieopdracht Amsterdams Fonds voor de Kunst / herinrichting Westergasfabriekterrein / 1999

De vraagstelling:
Op het terrein van de voormalige Westergasfabriek wordt een stadspark aangelegd naar een ontwerp van Gustafson-Porter. Geef een visie op de relatie tussen het toekomstige stadspark en de bestaande fabrieksgebouwen.

het park: een hedendaagse terp van vervuilde aarde


Het Westergasfabriekterrein kenmerkt zich door zware bodemverontreiniging. Wie de kaarten van de Milieudienst bestudeert, ziet hoe de verontreiniging als olievlekken uit de verschillende gebouwen stroomt. Mijn studie is een pleidooi om de bodemgeschiedenis niet te verdoezelen, maar als uitgangspunt te nemen bij de vormgeving van het nieuwe park. In mijn voorstel wordt het verontreiningspatroon zichtbaar gemaakt door middel van grijze, inspirerende zônes in het toekomstige park.

de studieopdracht >